Магістр

 • Навчально-науковий інститут економіки і бізнесу

051 Економіка
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент

 • Навчально-науковий інститут історії, міжнародних відносин і соціально-політичних наук

014.03 Середня освіта. Історія та правознавство
032 Історія та археологія
052 Політологія
054 Соціологія
231 Соціальна робота
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

 • Навчально-науковий інститут культури і мистецтв

014.12 Середня освіта. Образотворче мистецтво
021 Аудіовізуальне мистецтво
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
024 Хореографія
025 Музичне мистецтво

 • Навчально-науковий інститут педагогіки і психології

011 Освітні, педагогічні науки
012 Дошкільна освіта
013 Початкова освіта
016.01. Спеціальна освіта. Логопедія. Спеціальна психологія
016.02 Спеціальна освіта.  Олігофренопедагогіка. Спеціальна психологія
053 Психологія
231 Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Практична психологія

 • Навчально-науковий інститут торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму

014.10 Середня освіта. Трудове навчання та технології
015.37 Професійна освіта. Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології
015.38 Професійна освіта. Транспорт
022.01 Дизайн. Графічний дизайн
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм

 • Навчально-науковий інститут фізики, математики та інформаційних технологій

014.04 Середня освіта. Математика
014.08 Середня освіта. Фізика
014.09 Середня освіта. Інформатика
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
111 Математика. Алгебра та теорія чисел
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія

 • Навчально-науковий інститут фізичного виховання і спорту

014.11 Середня освіта. Фізична культура
017 Фізична культура і спорт
227 Фізична терапія, ерготерапія


 • Факультет іноземних мов

014.021 Середня освіта. Англійська мова і література
014.022 Середня освіта. Німецька мова і література
014.025 Середня освіта. Російська мова і література
035.034 Філологія. Слов’янські мови і літератури (переклад включно) перша- російська. Мова і література (російська)
035.041 Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно), перша – англійська. Мова і література (англійська)
035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Переклад
035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька. Мова і література (німецька)
035.055 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька. Мова і література (французька)
035.065 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – китайська. Мова і література (китайська)

 • Факультет природничих наук

014.05 Середня освіта. Біологія та здоров’я людини
014.07 Середня освіта. Географія
091 Біологія
102 Хімія
103 Науки про Землю
201 Агрономія
206 Садово-паркове господарство

 • Факультет української філології та соціальних комунікацій

014.01 Середня освіта. Українська мова і література
061 Журналістика


 • Навчально-науковий інститут публічного управління та адміністрування

073 Менеджмент. Управління соціальним закладом
073 Менеджмент. Управління навчальним закладом
281 Публічне управління та адміністрування

<< ..Повернутися