Бакалавр (зі скороченим та нормативним терміном навчання)

  • Навчально-науковий інститут економіки і бізнесу

051 Економіка
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг

  • Навчально-науковий інститут історії, міжнародних відносин і соціально-політичних наук

231 Соціальна робота

  • Навчально-науковий інститут культури і мистецтв

014.13 Середня освіта. Музичне мистецтво
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
024 Хореографія

  • Навчально-науковий інститут педагогіки і психології

012 Дошкільна освіта
013 Початкова освіта
231 Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Практична психологія

  • Навчально-науковий інститут торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму

014.10 Середня освіта. Трудове навчання та технології
015.37 Професійна освіта. Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології
015.38 Професійна освіта. Транспорт
022.01 Дизайн. Графічний дизайн
076  Підприємництво,  торгівля та біржова діяльність
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм

  • Навчально-науковий інститут фізики, математтики та інформаційних технологій

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
123 Комп’ютерна інженерія

  • Навчально-науковий інститут фізичного виховання і спорту

014.11 Середня освіта. Фізична культура
017 Фізична культура і спорт
227 Фізична терапія, ерготерапія


  • Факультет іноземних мов

014.021Середня освіта (Мова і література із зазначенням мови) Мова і література англійська)
014.022 Середня освіта. Мова і література (німецька, англійська)
014.023 Середня освіта. Мова і література (французька, англійська)
014.024 Середня освіта. Мова і література (іспанська, англійська)
035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Переклад (англійська мова та друга іноземна мова (китайська))
035.065 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – китайська. Мова і література (китайська, англійська)
035.069 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша – японська. Мова і література (японська, англійська)

  • Факультет природничих наук

014.05 Середня освіта. Біологія та здоров’я людини
014.06 Середня освіта. Хімія
014.07 Середня освіта. Географія
091 Біологія
101 Екологія
103 Науки про землю
201 Агрономія
206 Садово-паркове господарство
224 Технології медичної діагностики та лікування

  • Факультет української філології та соціальних комунікацій

014.01 Середня освіта. Українська мова і література
061 Журналістика

<< ..Повернутися