Дні науки на кафедрі соціальної педагогіки

У рамках Днів науки 7-8 квітня кафедрою соціальної педагогіки проведено Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію «Соціальна робота у міждисциплінарному вимірі: історія, теорія і практика».

Конференція проходила в режимі онлайн за допомогою використання сервісу Google Meet. Партнерами заходу стали Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» і Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна».

В ході роботи конференції обговорено актуальні питання історії, теорії і практики соціальної роботи в контексті усвідомлення її основних завдань, трендів й організації наукових досліджень в царині міждисциплінарності, використання потенціалу наявних теорій і концепцій з різних галузей знань, еволюції методології соціальної роботи, сучасних уявлень про моделі та напрями її теорії і практики.

На конференції здобувачі вищої освіти презентували результати власних наукових розвідок. Під час доповідей відбулися жваві дискусії, плідний обмін думками, обговорено перспективні напрями подальших досліджень, звернено увагу на актуалізацію міждисциплінарного підходу у розвитку теорії і практики соціальної роботи в умовах сьогодення, її глобальні пріоритети і стандарти.

Кращі доповіді учасників конференції опубліковані у формі статей у збірнику наукових праць студентів «Науковий пошук молодих дослідників».

За інформацією кафедри соціальної педагогіки НН ІПП