Юрій Шевельов як учений-лінгвіст, генератор ідей і особистість

Викладачі кафедри української філології та загального мовознавства взяли участь у відкритому науковому заході – лекції «Юрій Шевельов: повернення в Україну».

Кафедра української філології та загального мовознавства ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» щиро вдячна Павлові Юхимовичу Гриценкові і всім організаторам  такого велелюдного наукового публічного заходу, яким стала лекція вченого «Юрій Шевельов: повернення в Україну». Усіх присутніх захопив цей  виступ  доктора філологічних наук, професора, директора Інституту української мови НАН України. І бачення наукового доробку Ю. Шевельова крізь призму сьогодення, і осмислення значення  праць дослідника для всього слов’янського світу, і оцінка наукових починань одного із видатних представників харківської філологічної школи – усе потішило слухачів своєю доречністю, глибоким проникненням у сутність ідей та загальним баченням проблеми.

Павло Юхимович називає Юрія Шевельова автором великого міжнародного всеслов’янського проєкту не випадково, адже епохальна праця вченого «Історична фонологія української мови» не лише дає можливість  прочитати українську фонологію  на тлі інших слов’янських мов, а й  стала ґрунтом для вивчення фонології македонської, словенської та інших мов.  Вона спонукає лінгвістів змінювати й уточнювати свої висновки в материковій Україні. Автор лекції доводить, що потужний  організаторський талант, працьовитість Юрія Шевельова не може не дивувати, що було високо оцінено видатними українськими дослідниками.

Ще одна сторінка новаторських ідей Ю. Шевельова як історика мови пов’язана з умінням  розглядати історію у вимірі соціальному, включаючи і мовні факти, і тексти різних епох. Тому думки про недоформованість української літературної мови, хоча цей факт не всі вчені визнають, дають підстави для  подальших пошуків сучасних лінгвістів. «Цей процес складний, але маємо бачити, у якому напрямку треба рухатися в розбудові літературної мови», – підкреслює лектор. Отже, праці Юрія Шевельова наразі важливі, що дає підстави стверджувати: Юрій Шевельов повертається в Україну.

Кафедра української філології та загального мовознавства