Інформація про роботу кафедри історії України (14–18 березня 2022 р.)

З 11 березня до освітнього процесу на базі освітнього порталу університету та через месенджер Telegram повернулася більшість студентів-істориків.

На жаль, протягом першого тижня навчання виникли труднощі з доступом до мережі Інтернет на тимчасово окупованих територіях, що ускладнило доступ до освітніх платформ. У цих умовах першочерговим завданням стала адаптація робочих програм та навчально-методичного забезпечення до нових викликів – розробка індивідуальних завдань, гнучкого графіку складання поточного контролю, урізноманітнення способів зв’язку здобувачів з викладачами тощо.

Окрім освітніх компонентів, які забезпечують викладачі університету, здобувачам було запропоновано курси на освітніх платформах Prometheus («Філософія»), Coursera («The Modern World, Part One: Global History from 1760 to 1910»), EdEra («Історія: Зародження української нації»), ВУМ online («Музей для людей. Побудова сучасних експозицій в історичних музеях») та інших. За умови відповідності навчальному плану та наявності сертифікату про успішне їх проходження такі курси буде зараховано як складові обов’язкових освітніх компонентів відповідно до положення університету про визнання результатів неформальної освіти.

Одним з головних завдань кафедри поруч з організацією освітнього процесу є налагодження неформальних контактів зі студентами, створення можливості поділитися думками та відчуттями, отримати та надати підтримку в складних умовах війни та окупації, в яких опинилися викладачі та студенти. Для цього використовуються створені раніше групи в месенджері Telegram, контакти викладачів є відкритими й кожен з них є повністю відкритим для спілкування.