Освітній процес на факультеті української філології та соціальних комунікацій

Шановні здобувачі вищої освіти, ФУФСК продовжує свою роботу: здійснює навчання з використанням дистанційних технологій.

Уся інформація про перебіг освітнього процесу, зокрема оголошення, графіки занять, консультацій, матеріали й завдання з усіх освітніх компонентів розмішені на освітньому порталі ЛНУ імені Тараса Шевченка – Digital Office:

для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
денної форми навчання: http://do.luguniv.edu.ua

для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
заочної форми навчання: http://do1.luguniv.edu.ua

для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти:
http://do.luguniv.edu.ua

для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти –
доктора філософії (PhD): http://do1.luguniv.edu.ua

Користуємося також платформою Microsoft Teams, електронною поштою, спілкуємося через соціальні мережі Іnstagram, Facebook, у чат-групах Telegram. Можете здійснювати індивідуальне планування навчальної роботи відповідно до умов, у яких ви перебуваєте, обираючи доступні засоби. Поряд з традиційними формами навчання використовуйте й можливості неформальної освіти, результати якої будуть ураховані під час оцінювання за наявності підтверджень.

Тримаймося разом! Бережіть себе та своїх рідних!
З повагою ФУФСК