Інтерналізація освітньої діяльності

Викладачі кафедри товарознавства, торговельного підприємництва та експертизи товарів пройшли міжнародне стажування для педагогічних та науково-педагогічних працівників Польща – Україна.

Однією із ключових цілей стратегії Національного агентства до 2022 року є «Сприяння інтеграції системи вищої освіти України у світовий освітній і науковий простір», досягнення якої забезпечується, через підкритерій оцінювання якості освітніх програм (ОП) 4.5 «Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності закладу вищої освіти (ЗВО)». Інтернаціоналізація вищої освіти це процес систематичної інтеграції міжнародного компонента в освітню, виховну та науково-дослідницьку діяльність нашого університету. З цією метою викладачі кафедри товарознавства, торговельного підприємництва та експертизи товарів пройшли міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» для педагогічних та науково-педагогічних працівників (12.02.2022 – 20.03.2022 р.) Польща – Україна.

Під час стажування набули безцінного досвіду з питань проєктної діяльності та нової освітньої парадигми, ефективного фандрейзингу, Mini-MBA в управлінні проєктами, Soft Skills та командної роботи: нестандартних рішень стандартних проблем, проєктного менеджменту: від плану дій до проєкту, інновацій в педагогіці як основи проєктної діяльності. За результатами стажування ознайомилися із європейським досвідом розробили власний освітній проект та отримали відповідні сертифікати.

Міжнародне стажування сприяє підвищенню якості освітнього процесу, реалізації та вдосконаленню освітніх програм «Товарознавство і комерційна діяльність», «Товарознавство та експертиза в митній справі» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та забезпеченню виконання вимог акредитаційних процедур.

Кафедра товарознавства, торговельного підприємництва та експертизи товарів